۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۹, سه‌شنبه

در کوی نيک نامان مارا گذر ندادند
گر تو نمی پسندی تغيير ده قضا را